Vytvoriť faktúru

PRÍSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRÍSTAV
IČO 31407625
DIČ 2020844012
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRÍSTAV
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 200 €
Zisk 54 €
Aktíva 1 377 604 €
Vlastný kapitál 1 359 683 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,323,869
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,320,914
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,320,914
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,320,914
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,955
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,955
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,926
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,323,870
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,317,620
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 385,049
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 385,049
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 38,505
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 38,505
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 848,200
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 848,200
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 45,812
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 45,812
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,250
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,250
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 95
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,675
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,200
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 568
D. Služby (účtová skupina 51) 568
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 632
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 632
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 99
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 534
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4299454.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407625 DIČ: 2020844012
 • Sídlo: PRÍSTAV, Tomášikova 30, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Andrej Kestler Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 13.02.2015
  Mgr. Miriam Krošláková Hviezdoslavov 189 Hviezdoslavov 930 41 13.02.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  OMNIA HOLDING, SE 385 050 € (100%) Praha 110 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2015Noví spoločníci:
   OMNIA HOLDING, SE Václavské náměstí 802/56 Praha 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrej Kestler Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.02.2015
   Mgr. Miriam Krošláková Hviezdoslavov 189 Hviezdoslavov 930 41 Vznik funkcie: 13.02.2015
   03.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Palič Krajinská 24 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Palič Krajinská cesta 24 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 03.09.2002
   08.01.2003Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. František Palič Krajinská 24 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Palič Krajinská cesta 24 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 03.09.2002
   07.01.2003Zrušené sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Palič Krajinská 24 Svätý Jur 900 21
   Ing. Pavol Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava 811 05 Skončenie funkcie: 03.09.2002
   14.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. František Palič Krajinská 24 Svätý Jur 900 21
   13.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kestler Sklenárová 8 Bratislava 821 09
   21.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kestler Sklenárová 8 Bratislava 821 09
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   PRÍSTAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykladanie a nakladanie tovarov všetkého druhu
   prevádzkovanie skladov pre tovar rôzneho druhu a služby s tým spojené v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava 811 05 Skončenie funkcie: 03.09.2002