Vytvoriť faktúru

EASTRON C.C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno EASTRON C.C.
Stav Zrušená
IČO 31407650
DIČ 2020308631
IČ DPH SK2020308631
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EASTRON C.C.
Poštová 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 863 881 €
Zisk 99 863 €
Aktíva 2 447 142 €
Vlastný kapitál 1 129 460 €
Kontaktné informácie
Email kubinova@crescogroup.sk
Phone(s) 0220864321
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,195,587
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,250,190
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 107,891
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,155
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,023
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 95,713
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,142,299
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 114,211
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 2,028,088
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,938,984
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,545,841
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 289,339
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,339
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 146,718
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 207
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,109,577
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 393,143
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 975
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 392,168
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,413
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,413
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,195,587
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,789,659
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,012
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,012
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 2,134,830
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2,134,830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,535,315
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,587,502
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -52,187
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,863
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,405,928
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 143
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 143
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,405,785
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,190,474
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,190,474
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,928
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,383
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180,000
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 126,923
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,863,881
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 126,922
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 292
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,736,667
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,821,121
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 942
D. Služby (účtová skupina 51) 62,237
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 917
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,150
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,748,875
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,760
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,743
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,393,535
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 3,308,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,254
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,254
XII. Kurzové zisky (663) 78,281
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,310,057
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,309,767
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 290
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 83,478
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 126,238
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,375
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,375
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99,863
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
 • IČO:31407650 DIČ: 2020308631 IČ DPH: SK2020308631
 • Sídlo: EASTRON C.C., Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2017Zrušené obchodné meno:
   EASTRON C.C. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   01.12.2007Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   EASTRON C.C. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným