Vytvoriť faktúru

TAD INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TAD INVEST
IČO 31407706
DIČ 2020363664
IČ DPH SK2020363664
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TAD INVEST
Na Štyridsiatku 7
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 710 €
Zisk 156 381 €
Kontaktné informácie
Email tad@tad.sk
Phone(s) 0254641417, 0254641418, 0254641419
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 688,268
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,185
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,185
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 32,863
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 475,262
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,588
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 234,157
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 203,517
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,163,530
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 680,890
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 11,838
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,257
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 471,214
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 156,381
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 482,640
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,937
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480,595
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 76,040
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,839
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,276
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 399,440
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,710
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 49,338
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 372
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,316
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,044
C. Služby (účtová skupina 51) 12,855
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 28,563
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,491
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 338
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,394
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,439
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 154,006
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 145,385
X. Výnosové úroky (662) 8,621
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 57
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 57
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 153,949
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 157,343
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 156,381
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015