Vytvoriť faktúru

ALFA /đ/ STUDIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALFA /đ/ STUDIO
IČO 31407749
DIČ 2020307707
IČ DPH SK2020307707
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFA /đ/ STUDIO
Štefánikova 14
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 487 €
Zisk -642 €
Aktíva 112 562 €
Vlastný kapitál -32 006 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252451124, 0903232188
Mobile phone(s) 0903232188
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 111,984
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,984
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 107,578
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 106,348
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,348
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 266
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 964
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,406
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -465
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,871
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111,984
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,648
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 649
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 649
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,294
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,973
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -55,267
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -642
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,320
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 58
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 58
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 143,262
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 142,396
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,396
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 860
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,312
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,487
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,487
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,487
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,793
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 181
D. Služby (účtová skupina 51) 2,457
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -306
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -151
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 337
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 337
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -336
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -642
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -642
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407749 DIČ: 2020307707 IČ DPH: SK2020307707
 • Sídlo: ALFA /đ/ STUDIO, Štefánikova 14, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslava Koller Za Sokolovňou 3 Bratislava 811 04 27.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., 0 € (0%) Viedeň Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.10.1998Noví spoločníci:
   MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., Grungasse 16 Viedeň Rakúska republika
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., Grungasse 16 Viedeň Rakúska republika
   27.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Jaroslava Koller Za Sokolovňou 3 Bratislava 811 04
   26.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Jung Mánesovo nám 3 Bratislava 851 01
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   ALFA /đ/ STUDIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   príprava a spracovanie reprodukčných podkladov pre tlač
   zhotovovanie grafických podkladov na počítači
   reklamná činnosť
   prevádzka kopírovacej služby (copy-shop)
   Noví spoločníci:
   MEDIATRUST M.T. Medienbeteiligungs - und Beratungs - Ges.m.b.H., Grungasse 16 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Jung Mánesovo nám 3 Bratislava 851 01