Vytvoriť faktúru

KOMKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMKA
IČO 31407790
DIČ 2020897164
Dátum vzniku 19 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMKA
Púpavova 65
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 559 €
Zisk 1 088 €
Aktíva 52 864 €
Vlastný kapitál 50 221 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 50,911
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,110
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,110
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,110
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,801
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,603
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,083
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,083
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -480
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,198
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,203
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,995
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,911
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,634
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 674
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 674
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 40,574
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,994
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -420
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,088
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 277
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 52,143
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,559
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,059
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,431
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,414
D. Služby (účtová skupina 51) 15,141
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,599
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,680
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 919
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,128
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,945
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,583
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 22,583
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,143
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 60
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 60
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 24,083
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,560
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,568
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,088
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3905360.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015