Vytvoriť faktúru

CAIFA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CAIFA
IČO 31407862
DIČ 2020308983
IČ DPH SK2020308983
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CAIFA
Stará Vajnorská 17
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 457 606 €
Zisk 36 090 €
Aktíva 625 879 €
Vlastný kapitál 255 934 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244455884, 0903215918
Mobile phone(s) 0903215918
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 136,489
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 136,489
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,302
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 491,568
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,179
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 628,057
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 292,024
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 248,963
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 36,090
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 336,033
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 327,013
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,656
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,680
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,586
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 297,091
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 457,606
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 457,606
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 407,583
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 308,445
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,215
C. Služby (účtová skupina 51) 21,767
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 35,032
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,894
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 25,863
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,367
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 50,023
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 121,179
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,755
M. Nákladové úroky (562) 2,992
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 763
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,754
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 46,269
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,179
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 36,090
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407862 DIČ: 2020308983 IČ DPH: SK2020308983
 • Sídlo: CAIFA, Stará Vajnorská 17, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zhi Guang Chen 3 320 € (50%) Bratislava 821 07
  Qiao Li Chen 3 320 € (50%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Wei Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.09.2008
   Junda Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.05.2010
   31.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mei Wang Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.05.2010
   18.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Zongying Yang Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01 Vznik funkcie: 19.09.2008
   07.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Wei Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07
   Zongying Yang Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01
   17.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Mei Wang Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.05.2010
   Junda Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.05.2010
   20.11.2009Noví spoločníci:
   Zhi Guang Chen Píniová 14367/19 Bratislava 821 07
   Qiao Li Chen Píniová 14367/19 Bratislava 821 07
   Wei Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Zhi Guang Chen Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Qiao Li Chen Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Wei Lin Píniová 14367/19 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.09.2008
   19.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Qiao Li Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06
   Zhi Guang Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06
   Wei Lin Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Qiao Li Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Zhi Guang Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Wei Lin Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01 Vznik funkcie: 19.09.2008
   08.10.2008Noví spoločníci:
   Wei Lin Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01
   Zongying Yang Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   Wei Lin Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01 Vznik funkcie: 19.09.2008
   Zongying Yang Pod Dolami 736/13 Vranov nad Topľou 093 01 Vznik funkcie: 19.09.2008
   27.04.2004Noví spoločníci:
   Qiao Li Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06
   Zhi Guang Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Qiao Li Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Zhi Guang Chen Obchodná 551/21 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 18.12.1995
   26.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhirong Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 5064/26 Bratislava
   Wu Jianqin Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhirong Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 5064/26 Bratislava
   Wu Jianqin Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   25.03.2002Nový štatutárny orgán:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   24.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Bodrocká 5047/6 Bratislava
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava
   24.10.2000Noví spoločníci:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Chen Qiao Li Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Bodrocká 5047/6 Bratislava
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava
   23.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Chen Qiaoli Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Chen Qiaoli Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozmonautická 3230/7 Bratislava
   16.12.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 02
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Višňová 4 Bratislava 831 01
   15.01.1999Nové sidlo:
   Višňová 4 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Chen Qiaoli Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 551/21 Bratislava
   Chen Zhirong Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 5064/26 Bratislava
   Wu Jianqin Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Nový štatutárny orgán:
   Chen Qiaoli Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   Chen Zhi Guang Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozmonautická 3230/7 Bratislava
   Chen Zhirong Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 5064/26 Bratislava
   Wu Jianqin Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : 143 Kajal
   14.01.1999Zrušené sidlo:
   Dobrovského 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   23.06.1998Noví spoločníci:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   22.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   09.02.1998Noví spoločníci:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Wu Jianqin 143 Kajal
   Chen Qiaioli 143 Kajal
   Chen Zhirong Znievska 40 Bratislava
   08.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Wu Jianqin nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Qiaioli nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Zhirong Šalviova 877/63 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Wu Jianqin nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Qiaioli nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Zhirong Šalviova 877/63 Bratislava
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   CAIFA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dobrovského 1 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodov
   Noví spoločníci:
   Wu Jianqin nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Qiaioli nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Šalviova 877/63 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wu Jianqin nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Qiaioli nám. Sv. Trojice 897/3 Šaľa
   Chen Zhiguang Znievska 3149/40 Bratislava
   Chen Zhirong Šalviova 877/63 Bratislava