Vytvoriť faktúru

P & I - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P & I
IČO 31407889
DIČ 2020870478
IČ DPH SK2020870478
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P & I
Mlynské Nivy 56
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 218 €
Zisk -13 162 €
Aktíva 4 119 €
Vlastný kapitál -11 739 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903412346
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 914
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 914
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 914
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,074
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,161
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,637
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,988
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,523
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,000
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,162
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,511
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,449
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,299
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,431
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,019
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 700
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,062
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 54,218
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37,838
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,380
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 65,803
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 30,903
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,055
C. Služby (účtová skupina 51) 12,355
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,548
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 419
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 999
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,105
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 419
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,585
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,905
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 617
M. Nákladové úroky (562) 221
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 396
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -617
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,202
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407889 DIČ: 2020870478 IČ DPH: SK2020870478
 • Sídlo: P & I, Mlynské Nivy 56, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07 18.12.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Drobena 13 280 € (100%) Hornádska 6 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.05.2000Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   22.05.2000Zrušené sidlo:
   Vajnorská 93 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Bohuš Bottyan Bošaniho 1804/5 Bratislava
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohuš Bottyan Bošaniho 1804/5 Bratislava
   03.03.1997Noví spoločníci:
   Bohuš Bottyan Bošaniho 1804/5 Bratislava
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohuš Bottyan Bošaniho 1804/5 Bratislava
   02.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.11.1996Noví spoločníci:
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Majtán Za Sokolovňou 5 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Majtán Za Sokolovňou 5 Bratislava 811 04
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   P & I, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 93 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
   poradenská činnosť v oblasti motorových vozidiel a náhradných dielov
   opravárenská činnosť mechanických častí automobilov
   diagnostika a nastavovanie spaľovacích motorov
   Noví spoločníci:
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Majtán Za Sokolovňou 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Drobena Hornádska 6 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Majtán Za Sokolovňou 5 Bratislava 811 04