Vytvoriť faktúru

F-PLAN BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F-PLAN BRATISLAVA
IČO 31407935
DIČ 2020326737
IČ DPH SK2020326737
Dátum vzniku 20 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F-PLAN BRATISLAVA
Koceľova 9
82479
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 776 €
Zisk -5 475 €
Aktíva 15 201 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255566493, 0255646192, 0255646193
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,296
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,340
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,340
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 60
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,280
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,821
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,162
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,100
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,100
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,062
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,659
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 428
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,231
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 135
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 135
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,296
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,797
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,241
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,926
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,167
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,475
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,499
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 62
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 62
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,726
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 617
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 617
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,397
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,148
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,564
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,711
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,711
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 64,776
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 64,776
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 64,776
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,199
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,194
D. Služby (účtová skupina 51) 13,428
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 54,060
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,538
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,327
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,195
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 517
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 517
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,423
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,154
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,515
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,475
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31407935 DIČ: 2020326737 IČ DPH: SK2020326737
 • Sídlo: F-PLAN BRATISLAVA, Koceľova 9, 82479, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Ižof Pekníkova 1 Bratislava 841 02 27.05.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  F-PLAN Verwaltung Gmbh 33 194 € (100%) 516 74 Wiehl, HBR 2512 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Ižof Pekníkova 1 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.05.2004
   18.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Greppelová Lipová 9 Bratislava 811 02
   26.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Helena Greppelová Lipová 9 Bratislava 811 02
   25.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mrlák Romanova 42 Bratislava 851 02
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   F-PLAN BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 824 79
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kresličské práce
   Noví spoločníci:
   F-PLAN Verwaltung Gmbh Bechstr. 24 516 74 Wiehl, HBR 2512 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Mrlák Romanova 42 Bratislava 851 02