Vytvoriť faktúru

New Gardens - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno New Gardens
IČO 31409199
DIČ 2020359176
Dátum vzniku 05 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo New Gardens
Nové záhrady I./11
82105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 3 275 €
Vlastný kapitál -4 882 €
Kontaktné informácie
Email info@newgardens.sk
Phone(s) 0917627666, 0248235320
Mobile phone(s) 0917627666
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,275
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,019
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,275
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,362
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 70
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,952
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,637
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 102
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,535
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,728
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 807
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015