Vytvoriť faktúru

DAD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAD
IČO 31409687
DIČ 2020359154
IČ DPH SK2020359154
Dátum vzniku 16 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAD
Štúrova 1
90203
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 172 367 €
Zisk -9 995 €
Aktíva 166 791 €
Vlastný kapitál 69 057 €
Kontaktné informácie
Email dad@dadsro.sk
Webová stránka http://www.dadsro.sk
Phone(s) +421336413525, +421336413535
Mobile phone(s) +421903717785
Fax(es) 0336422455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 156,413
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 31,857
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,857
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,888
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,105
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,691
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,173
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,482
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 106,731
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 106,648
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,492
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,433
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,433
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 59
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,259
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 729
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,530
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,074
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,074
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 156,413
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 59,062
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,126
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,126
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 60,292
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 60,292
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,995
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,351
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 573
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 573
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 39,169
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,453
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,573
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,573
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,459
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,276
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,087
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,596
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 462
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,400
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,756
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 172,367
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 172,367
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 126,629
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,738
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,551
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 78,169
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,644
D. Služby (účtová skupina 51) 17,751
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,004
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,757
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,066
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,181
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,070
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,467
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,467
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,446
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,184
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,803
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,851
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,133
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 718
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,851
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,035
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,995
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31409687 DIČ: 2020359154 IČ DPH: SK2020359154
 • Sídlo: DAD, Štúrova 1, 90203, Pezinok
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava 06.02.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Mackuliak 6 639 € (100%) Romanova 23 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.02.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   05.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Boris Kubiš Novomeského 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   13.11.1997Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Kubiš Novomeského 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   12.11.1997Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v predmete podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Kubiš tr. L. Novomeského 19 Bratislava
   Vladimír Mackuliak - jednateľ
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   12.07.1996Nové sidlo:
   Štúrova 1 Pezinok 3 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.07.1996Zrušené sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1993Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž bytových a občianskych ekologicky progresívnych stavieb
   výroba, montáž prvkov a častí konštrukcií pre ekologicky progresívne interiéry
   obchodná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Kubiš tr. L. Novomeského 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   05.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   projekcia, príp. výroby, výroba stavebných bytových konštrukcií
   projekcia, príprava výroby a výroba občianskych konštrukcií
   projekcia, príp. výr., výroba prvkov a častí konš. pre interiéry
   obchodná činnosť v daných oblastiach
   poradenská činnosť pre designerov a architektov
   expertízna činn. pre posúdenie kvality hotových drevostavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Dušan Mackuliak 2 Triburnham, PI. #3/2 Etobicoke, Ontario, M9C 3P4 Canada
   23.09.1992Noví spoločníci:
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   22.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fajta Obchodná 24 Bratislava
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Fajta - jednateľ
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   DAD s.r.o.
   Nové sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projekcia, príp. výroby, výroba stavebných bytových konštrukcií
   projekcia, príprava výroby a výroba občianskych konštrukcií
   projekcia, príp. výr., výroba prvkov a častí konš. pre interiéry
   obchodná činnosť v daných oblastiach
   poradenská činnosť pre designerov a architektov
   expertízna činn. pre posúdenie kvality hotových drevostavieb
   Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Obchodná 24 Bratislava
   Vladimír Mackuliak Romanova 23 Bratislava
   Dušan Mackuliak 2 Triburnham, PI. #3/2 Etobicoke, Ontario, M9C 3P4 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Fajta - jednateľ
   Vladimír Mackuliak - jednateľ