Vytvoriť faktúru

VYPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VYPA
IČO 31410375
DIČ 2020363741
Dátum vzniku 24 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VYPA
Pezinská 6
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 495 €
Zisk -195 €
Aktíva 6 210 €
Vlastný kapitál -8 503 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,698
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 648
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -15,790
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -195
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,698
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,698
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,115
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,495
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,495
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,210
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,210
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 285
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 285
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -195
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4257181.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015