Vytvoriť faktúru

CMS CHEMICALS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CMS CHEMICALS
IČO 31410383
DIČ 2020359506
IČ DPH SK2020359506
Dátum vzniku 25 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CMS CHEMICALS
Nobelova 34
83603
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 540 €
Zisk -111 021 €
Aktíva 1 324 500 €
Vlastný kapitál -682 967 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249200600
Mobile phone(s) 0902900026, 0902900028
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,227,423
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,227,423
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 258,251
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) -133,957
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,760
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,608
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,697
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,242,183
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -793,988
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 220,076
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 220,076
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,595,907
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 15,988
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,514,938
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -111,021
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,036,171
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,022,827
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,344
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,250
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,094
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 29,540
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 29,540
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 139,485
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,382
C. Služby (účtová skupina 51) 34,307
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,343
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 77,359
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,094
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -109,945
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -48,689
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 118
N. Kurzové straty (563) 12
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 106
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -116
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -110,061
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -111,021
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016