Vytvoriť faktúru

F o R e S SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno F o R e S SK
IČO 31411193
DIČ 2020362421
IČ DPH SK2020362421
Dátum vzniku 14 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F o R e S SK
Družstevná 32
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 137 €
Zisk -126 €
Aktíva 30 631 €
Vlastný kapitál 21 513 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243712193, 0903437393
Mobile phone(s) 0903437393
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,916
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 968
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,889
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 26,916
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,387
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,641
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,641
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 245
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,627
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -126
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,529
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -367
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,896
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,512
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,109
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,275
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 65,137
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 60,956
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,181
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 64,160
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,427
C. Služby (účtová skupina 51) 24,240
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,060
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,345
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 977
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,289
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 144
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 144
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -143
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 834
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -126
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016