Vytvoriť faktúru

INTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTEX
IČO 31411789
DIČ 2020335306
IČ DPH SK2020335306
Dátum vzniku 24 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTEX
Bojnická 20
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 686 €
Zisk 262 €
Aktíva 13 359 €
Vlastný kapitál 10 107 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244880207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,805
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,061
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,061
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,146
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,915
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,744
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 137
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 137
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,585
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 357
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,228
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,805
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,369
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,804
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,804
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 262
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,436
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 405
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 405
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,031
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,247
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,247
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,050
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,266
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,226
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,686
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,226
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,595
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,829
D. Služby (účtová skupina 51) 8,120
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 264
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,804
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,804
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 578
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,091
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 277
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 854
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 544
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 544
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 310
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -854
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,237
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 975
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 975
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 262
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31411789 DIČ: 2020335306 IČ DPH: SK2020335306
 • Sídlo: INTEX, Bojnická 20, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Demovič 83 Malé Leváre 908 74 24.04.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Demovič 6 639 € (100%) 83 Malé Leváre 908 74
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.2009Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre 908 74
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre 908 74 Vznik funkcie: 24.04.1992
   29.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.04.1992
   30.05.2003Noví spoločníci:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.04.1992
   29.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   31.07.1998Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   01.04.1996Nové sidlo:
   Bojnická 20 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj vína - veľkoobchod
   pohostinská činnosť - vináreň II.cenovej skupiny
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Demovič Mestská 4 Bratislava 831 03
   31.03.1996Zrušené sidlo:
   Bojnická 12 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   16.01.1995Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   23.02.1993Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   22.02.1993Zrušeny spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   Robert Ladislav Kovačík Zeillergasse 23 Wiedeň Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Komárnická Bratislava
   24.04.1992Nové obchodné meno:
   INTEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 12 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonať len s týmto povolením/
   stolárstvo - výroba stavebno-stolárska, nábytku, iných výrobkov z dreva
   výroba, montáž a servis protipožiarnych dymových klapiek
   zámočníctvo - výroba a montáž stavebno-oceľových konštrukcií
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská, poradenská, propagačná a reklamná činnosť v horeuvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava
   Robert Ladislav Kovačík Zeillergasse 23 Wiedeň Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Komárnická Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Demovič 83 Malé Leváre
   Pavol Gono Hronská 16 Bratislava