Vytvoriť faktúru

S A M E R A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno S A M E R A
IČO 31413013
DIČ 2020356921
Dátum vzniku 04 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S A M E R A
1.mája 87
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 417 500 €
Zisk 413 510 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 418,243
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 418,243
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 179,351
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,011,104
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -122,802
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -888,302
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 413,510
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 417,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 417,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,923
D. Služby (účtová skupina 51) 3,923
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 413,577
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,923
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 413,510
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 413,510
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016