Vytvoriť faktúru

UNICOSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNICOSTAV
IČO 31414010
DIČ 2020360221
IČ DPH SK2020360221
Dátum vzniku 26 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNICOSTAV
Šenkvická 20
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 458 €
Zisk -760 €
Aktíva 93 054 €
Vlastný kapitál 44 572 €
Kontaktné informácie
Email unicostav@gmail.com
Phone(s) 0336404469, 0336451010, 0336451009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 63,070
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 63,070
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,810
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,699
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 343
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,221
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 114,880
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,082
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 619
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 36,583
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -760
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,798
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 697
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 70,591
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,052
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 44,244
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,589
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,706
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 73,458
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,104
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 60,623
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 11,731
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,179
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,278
C. Služby (účtová skupina 51) 14,654
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,948
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,379
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,675
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,245
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 279
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,526
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 80
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 200
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -760
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31414010 DIČ: 2020360221 IČ DPH: SK2020360221
 • Sídlo: UNICOSTAV, Šenkvická 20, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 26 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81 08.01.2007
  Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81 19.08.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Robert Raška 5 644 € (85%) Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81
  Zlata Rašková 996 € (15%) Cerovská 171A Šenkvice 900 81
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.09.2013Noví spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice
   Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 19.08.2013
   09.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992 Skončenie funkcie: 01.03.2012
   27.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992 Skončenie funkcie: 01.03.2012
   26.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992
   31.12.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 08.01.2007
   30.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Róbert Raška Cerovská 171/A Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Raška Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 08.01.2007
   17.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Róbert Raška Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 08.01.2007
   16.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   27.06.2003Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Róbert Raška Cerovská 171/A Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice Vznik funkcie: 26.05.1992
   26.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   16.07.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie - realizácia bytov, občianskych a priamyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   22.05.1997Nové sidlo:
   Šenkvická 20 Pezinok 902 01
   21.05.1997Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 31 Pezinok 902 01
   26.05.1994Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   25.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Ing. Ladislav Kobza Družstevná 11 Modra
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   26.05.1992Nové obchodné meno:
   UNICOSTAV spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrnčiarska 31 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebnomontážne práce
   generálne opravy budov, zateplovanie bytov
   sprostredkovateľká činnosť v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Pavol Jánošík Svätojánska 127 Jablonica
   Ing. Ladislav Kobza Družstevná 11 Modra
   Róbert Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice