Vytvoriť faktúru

AGO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGO
IČO 31414184
DIČ 2020360441
IČ DPH SK2020360441
Dátum vzniku 25 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGO
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 €
Zisk -5 354 €
Aktíva 451 097 €
Vlastný kapitál 62 463 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336451013
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 174,883
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 174,883
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,056
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 209,939
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,409
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 117,697
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,693
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -122,084
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,354
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 211,348
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 211,348
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 200,000
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,388
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 50
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,359
C. Služby (účtová skupina 51) 1,138
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 366
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,855
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,309
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,088
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 85
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,394
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,354
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016