Vytvoriť faktúru

CHEMMEA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHEMMEA
IČO 31415547
DIČ 2020359462
IČ DPH SK2020359462
Dátum vzniku 09 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEMMEA
Radlinského 27
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 299 433 €
Zisk 25 112 €
Aktíva 27 589 €
Vlastný kapitál -68 967 €
Kontaktné informácie
Email chemmea@chemmea.sk
Phone(s) 0252924163
Fax(es) 0252924164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,078
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,000
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,436
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,078
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -43,855
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,118
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -83,389
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,112
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,933
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 471
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,022
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,305
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,338
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,484
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,895
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 678
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,762
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 299,433
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63,326
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 233,437
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,670
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 265,812
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 53,005
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,089
C. Služby (účtová skupina 51) 104,414
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 102,573
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,609
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,621
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 135,255
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 425
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 424
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,764
M. Nákladové úroky (562) 111
N. Kurzové straty (563) 944
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 709
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,339
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,282
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,170
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31415547 DIČ: 2020359462 IČ DPH: SK2020359462
 • Sídlo: CHEMMEA, Radlinského 27, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava 13.06.2001
  Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava 13.06.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Anna Kordíková 3 320 € (50%) Rovniakova 6 Bratislava
  Ing. Dušan Kordík 3 320 € (50%) Rovniakova 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2012Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   23.01.2012Zrušené sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   07.08.2009Nové sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   06.08.2009Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   01.09.2004Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 812 89
   13.06.2001Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 812 89
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   12.06.2001Zrušené sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 825 63
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   07.10.1999Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie stredísk kaligračnej služby - kalibrácia pracovných meradiel neurčených v oblasti chemických meraní
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Michal Máriássy Hronská 14 Bratislava
   Ing. Leoš Vyskočil Tupolevova 7 Bratislava
   09.06.1992Nové obchodné meno:
   CHEMMEA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 825 63
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy a montáž meradiel
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chemických meraní
   obchodná činnosť, okr. tov. na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Kordík Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava
   Ing. Michal Máriássy Hronská 14 Bratislava
   Ing. Leoš Vyskočil Tupolevova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Kordíková Rovniakova 6 Bratislava