Vytvoriť faktúru

DREKOBETAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DREKOBETAS
IČO 31415822
DIČ 2020359275
IČ DPH SK2020359275
Dátum vzniku 23 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREKOBETAS
Šenkvická 20
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 350 €
Zisk 7 334 €
Aktíva 23 815 €
Vlastný kapitál -9 610 €
Kontaktné informácie
Email drekobetas@gmail.com
Webová stránka http://www.rezivo-gater.sk
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,228
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,228
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,694
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,979
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 410
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,824
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,922
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,277
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 584
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -16,835
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,334
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,199
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 448
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,751
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,859
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,819
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 25,350
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,304
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 46
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,971
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,015
C. Služby (účtová skupina 51) 6,621
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 253
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,082
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,379
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,714
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 86
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,294
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,334
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31415822 DIČ: 2020359275 IČ DPH: SK2020359275
 • Sídlo: DREKOBETAS, Šenkvická 20, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Robert Raška Cerovská 171/A Šenkvice 28.12.1998
  Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81 19.08.2013
  Richard Raška Cerovská 1501/171A Šenkvice 900 81 13.07.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Robert Raška 5 644 € (85%) Cerovská 171/A Šenkvice
  Zlata Rašková 996 € (15%) Cerovská 171A Šenkvice 900 81
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.09.2013Noví spoločníci:
   Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Raška Cerovská 171/A Šenkvice Vznik funkcie: 28.12.1998
   Zlata Rašková Cerovská 171A Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 19.08.2013
   09.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Raška Cerovská 171/A Šenkvice Vznik funkcie: 28.12.1998
   19.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok Vznik funkcie: 06.04.1998
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice Vznik funkcie: 04.02.1994
   15.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok Vznik funkcie: 06.04.1998
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice Vznik funkcie: 04.02.1994
   Robert Raška Cerovská 171/A Šenkvice Vznik funkcie: 28.12.1998
   14.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok
   Robert Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   14.06.2001Nové predmety činnosti:
   výroba stolársko-piliarska
   spracovanie guľatiny
   manipulácia, približovanie dreva
   oprava motorových píl a lesnej techniky
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   špeditérske služby
   sprostredkovateľské služby v nákladnej doprave
   13.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
   výroba zámočníckych a klampiarskych výrobkov
   výroba výrobkov z betónu a liatych asfaltov
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Robert Raška Cerovská 171/A Šenkvice
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Raška Tichá 21 Ružomberok
   Robert Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradnícká 67 Šenkvice
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Branislav Raška Vinohradnícka 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Raška Vinohradnícka 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohraddnícka 67 Šenkvice
   24.06.1997Nové sidlo:
   Šenkvická 20 Pezinok 902 01
   23.06.1997Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 31 Pezinok 902 01
   06.09.1994Noví spoločníci:
   Branislav Raška Vinohradnícka 67 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Raška Vinohradnícka 67 Šenkvice
   Zoltán Raška Vinohraddnícka 67 Šenkvice
   05.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Blažej Lopatka Podjavorinskej 31 Trnava
   Vladimír Mihočko 1. mája 99 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažej Lopatka
   23.06.1992Nové obchodné meno:
   DREKOBETAS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Hrnčiarska 31 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   podnikateľské poradenstvo
   výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
   výroba zámočníckych a klampiarskych výrobkov
   výroba výrobkov z betónu a liatych asfaltov
   Noví spoločníci:
   Blažej Lopatka Podjavorinskej 31 Trnava
   Vladimír Mihočko 1. mája 99 Malacky
   Zoltán Raška Vinohradská 67 Šenkvice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Blažej Lopatka