Vytvoriť faktúru

B & B - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B & B
IČO 31416641
DIČ 2020362311
Dátum vzniku 30 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B & B
Rebarborova 35/G
82107
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 587 €
Vlastný kapitál 587 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 587
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 587
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 587
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 587
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 587
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 587
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,303
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,303
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,048
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 697
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,745
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4263045.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015