Vytvoriť faktúru

PIONEER HI-BRED Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PIONEER HI-BRED Slovensko
IČO 31417884
DIČ 2020362124
IČ DPH SK2020362124
Dátum vzniku 21 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIONEER HI-BRED Slovensko
Mlynská 2A/4629
92901
Dunajská Streda
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 529 391 €
Zisk -25 745 €
Aktíva 3 701 206 €
Vlastný kapitál 3 409 500 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245923081, 0245924966, 0315527067, 0315527070, 0315527144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,626,811
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,600
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,600
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,600
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,520,172
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,016
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,016
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 223,235
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 186,032
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,256
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,776
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35,847
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,356
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,294,921
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 236
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,294,685
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 91,039
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 92
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 90,947
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,626,811
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,383,756
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 169,289
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 169,289
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 16,933
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 16,933
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,223,279
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,354,614
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -131,335
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,745
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,055
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,981
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 319
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,662
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 227,764
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 224,383
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,052
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,331
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,381
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,310
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,529,391
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,519,855
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,536
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,513,199
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 231,810
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 271,688
D. Služby (účtová skupina 51) 817,643
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 181,190
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 134,542
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,093
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,555
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,323
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,323
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,423
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,192
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 198,714
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,553
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,553
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,553
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,071
O. Kurzové straty (563) 17
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,054
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,518
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,674
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 35,419
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 31,982
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,437
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31417884 DIČ: 2020362124 IČ DPH: SK2020362124
 • Sídlo: PIONEER HI-BRED Slovensko, Mlynská 2A/4629, 92901, Dunajská Streda
 • Dátum vzniku: 21 Júla 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.07.2007Nové sidlo:
   Mlynská 2A/4629 Dunajská Streda 929 01
   27.07.2007Zrušené sidlo:
   Oravská 13 Senec 903 01
   23.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Andor Sövény Perceczel Mór 1 Tata 2890 Maďarsko Vznik funkcie: 09.02.2006
   22.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   István Zsengellér Bocskai 8 Kajászó H-2472 Maďarsko Vznik funkcie: 26.04.2004
   01.06.2004Nový štatutárny orgán:
   István Zsengellér Bocskai 8 Kajászó H-2472 Maďarsko Vznik funkcie: 26.04.2004
   31.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef FRČO Oravská 21 Senec 903 01 Vznik funkcie: 21.07.1992
   13.01.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef FRČO Oravská 21 Senec 903 01 Vznik funkcie: 21.07.1992
   12.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef FRČO Nám. 1. mája 23 Senec
   03.05.2000Nové predmety činnosti:
   nákup, dovoz, skladovanie a predaj chemických prípravkov používaných v poľnohospodárstve
   16.02.2000Nové sidlo:
   Oravská 13 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, spracovanie a uvádzanie osiva do obehu
   15.02.2000Zrušené sidlo:
   Kysucká 14 Senec 903 01
   19.01.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   PIONEER HI-BRED Slovensko spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   PIONEER SEED HOLDING NEDERLAND B.V., IČO: 20 061 664 Verlengde Poolseweg 34-46 Breda 4818 CL Holandské kráľovstvo
   19.01.1998Zrušené obchodné meno:
   PIONEER HI-BRED Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   PIONEER SEED HOLDING NEDERLAND B.V., IČO: 20 061 664 Penningweg 32A Etten-Leur 4879 Holandsko
   04.04.1996Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
   reklamné služby
   výskum trhu a verejnej mienky
   služby spojené s organizovaním výstav, veľtrhov a kongresov
   sprostredkovateľská činnosť
   03.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná, sprostredkovateľská, poradenská, marketingová a distribučná činnosť v oblasti poľnohospodárstva. Spoločnosť je oprávnená k výkonu činností uvedených v odst. l v ČSFR i v zahraničí pre česko-slovenské a zahraničné fyzické a právnické osoby.
   26.10.1995Noví spoločníci:
   PIONEER SEED HOLDING NEDERLAND B.V., IČO: 20 061 664 Penningweg 32A Etten-Leur 4879 Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef FRČO Nám. 1. mája 23 Senec
   25.10.1995Zrušeny spoločníci:
   PIONEER SEED HOLDING NEDERLAND B.V., Penningweg 32A Etten-Leur 4879 Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef FRČO Nám. 1. mája 23 Senec
   25.10.1993Nové obchodné meno:
   PIONEER HI-BRED Slovakia, spol. s r.o.
   24.10.1993Zrušené obchodné meno:
   PIONEER HI - BRED CSFR, spol. s r.o.
   21.07.1992Nové obchodné meno:
   PIONEER HI - BRED CSFR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kysucká 14 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná, sprostredkovateľská, poradenská, marketingová a distribučná činnosť v oblasti poľnohospodárstva. Spoločnosť je oprávnená k výkonu činností uvedených v odst. l v ČSFR i v zahraničí pre česko-slovenské a zahraničné fyzické a právnické osoby.
   Noví spoločníci:
   PIONEER SEED HOLDING NEDERLAND B.V., Penningweg 32A Etten-Leur 4879 Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef FRČO Nám. 1. mája 23 Senec