Vytvoriť faktúru

DESON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DESON
IČO 31418945
DIČ 2020650775
Dátum vzniku 14 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DESON
Stupavská 231
90032
Borinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 020 €
Zisk 791 €
Aktíva 7 204 €
Vlastný kapitál -2 595 €
Kontaktné informácie
Email deson@deson.sk
Webová stránka http://deson.sk/
Mobile phone(s) +421911384252, +421911791916, +421903791918
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,120
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 94
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 94
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 94
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,850
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,924
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,924
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 888
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 829
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 829
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 49
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,038
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 311
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,727
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 176
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 176
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,120
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,804
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
2. Zmena základného imania +/- 419 1
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,899
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 506
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,405
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 791
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,924
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 106
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 106
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,818
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,287
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,287
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,549
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -67
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,020
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,020
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,220
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,229
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,811
D. Služby (účtová skupina 51) 1,138
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 280
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 280
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 791
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,071
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 791
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 791
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4288549.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015