Vytvoriť faktúru

TV COM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TV COM
IČO 31419721
DIČ 2020360232
IČ DPH SK2020360232
Dátum vzniku 31 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TV COM
ul. 1
90021
mája
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 782 €
Zisk 3 207 €
Aktíva 1 863 268 €
Vlastný kapitál -1 896 099 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0424625501
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 83,754
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,660
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 61,209
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,682,717
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 406,677
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,273,483
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,343
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,766,471
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,892,892
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,903,235
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,207
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,659,363
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,217,779
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,183,261
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,180,034
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,350
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,877
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 258,323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,782
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,782
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,145
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,433
C. Služby (účtová skupina 51) 20,175
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 537
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,363
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -826
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5,625
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 5,625
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 95
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 5,530
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,167
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015