Vytvoriť faktúru

HAFI Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HAFI Slovakia
IČO 31419984
DIČ 2020357207
IČ DPH SK2020357207
Dátum vzniku 04 Septembra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HAFI Slovakia
Hlavná 2/A
94301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 588 048 €
Zisk 77 549 €
Aktíva 148 454 €
Vlastný kapitál 70 060 €
Kontaktné informácie
Email valent@hafi.sk
Phone(s) 0367593810
Fax(es) 0367593810
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 354,518
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 73,701
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 27,301
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 27,301
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 46,400
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,604
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,796
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 280,817
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 177,714
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 160,405
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,405
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,944
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,365
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 103,103
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 332
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 102,771
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 354,518
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 147,609
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 159,331
2. Zmena základného imania +/- 419 159,331
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -89,271
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,150
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -96,421
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,549
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,909
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 42,197
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 41,244
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 953
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 114,147
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,757
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,757
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,512
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,401
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,403
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,074
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 50,565
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50,565
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 588,048
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 492,947
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 95,101
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 482,351
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 346,517
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,300
D. Služby (účtová skupina 51) 16,366
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 49,551
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 36,832
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,509
4. Sociálne náklady (527, 528) 210
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,113
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,100
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,100
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,658
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,746
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 105,697
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 223,865
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,484
XII. Kurzové zisky (663) 2,484
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,216
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 318
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 318
O. Kurzové straty (563) 7,333
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 565
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,732
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 99,965
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,416
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,549
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31419984 DIČ: 2020357207 IČ DPH: SK2020357207
 • Sídlo: HAFI Slovakia, Hlavná 2/A, 94301, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Septembra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.09.2009Nové obchodné meno:
   HAFI Slovakia, a. s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 2/A Štúrovo 943 01
   Nový štatutárny orgán:
   Lothar Alpers - predseda predstavenstva Berinksfelderstrasse 8 Aerzen 3258 SRN Vznik funkcie: 08.09.2009
   23.09.2009Zrušené obchodné meno:
   HAFI IMMO a.s.
   Zrušené sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.10.2006
   08.11.2006Nové sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Valéria Horáčiková - predseda Zdravotnícka 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.10.2006
   07.11.2006Zrušené sidlo:
   Mariánska 17 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bezák - predseda Mlynarovičová 5 Bratislava
   JUDr. Valéria Horáčiková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   HAFI IMMO a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bezák - predseda Mlynarovičová 5 Bratislava
   JUDr. Valéria Horáčiková - člen Zdravotnícka 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   05.02.1996Zrušené obchodné meno:
   Stupava Service a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   Ing. Albert Škrovan - predseda Mariánska 6 Stupava
   Ing. Anna Škrovanová - člen Mariánska 6 Stupava
   04.09.1992Nové obchodné meno:
   Stupava Service a.s.
   Nové sidlo:
   Mariánska 17 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Janda - člen 341 Rovinka
   Ing. Albert Škrovan - predseda Mariánska 6 Stupava
   Ing. Anna Škrovanová - člen Mariánska 6 Stupava