Vytvoriť faktúru

T.A.C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T.A.C.
IČO 31422021
DIČ 2020359341
IČ DPH SK2020359341
Dátum vzniku 05 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.A.C.
Na Pažiti 4-D
90021
Na Pažiti
Finančné informácie
Tržby a výnosy 181 689 €
Zisk 8 311 €
Aktíva 29 955 €
Vlastný kapitál -40 429 €
Kontaktné informácie
Email economy.office1@gmail.com
Phone(s) 0911858968
Mobile phone(s) 0911858968
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,786
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,048
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,048
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,048
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,561
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16,209
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,209
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,329
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,329
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,329
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,023
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,530
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 493
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 177
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,786
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,423
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -48,038
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,854
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -72,892
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,311
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,709
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,451
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,630
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,630
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,861
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 15,258
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 500
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 181,278
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 181,689
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 155,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,378
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 311
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,241
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 127,294
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,118
D. Služby (účtová skupina 51) 28,395
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 504
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,663
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,663
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 267
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,448
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,471
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 463
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 462
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,640
O. Kurzové straty (563) 1,383
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 257
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,177
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,271
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31422021 DIČ: 2020359341 IČ DPH: SK2020359341
 • Sídlo: T.A.C., Na Pažiti 4-D, 90021, Na Pažiti
 • Dátum vzniku: 05 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Kaufmann Muškátová 2 Pezinok 23.02.2001
  Štefan Kaufmann Mýtna 39 Pezinok 902 01 05.10.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Kaufmann 3 320 € (50%) Muškátová 2 Pezinok
  Štefan Kaufmann 3 320 € (50%) Mýtna 39 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.03.2010Nové sidlo:
   Na Pažiti 4-D Svätý Jur 900 21
   09.03.2010Zrušené sidlo:
   Na Pažiti 4-D Pezinok 900 21
   17.02.2010Nové obchodné meno:
   T.A.C. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Na Pažiti 4-D Pezinok 900 21
   Nové predmety činnosti:
   keramická výroba
   kachliarstvo
   Noví spoločníci:
   Štefan Kaufmann Mýtna 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kaufmann Mýtna 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.1992
   16.02.2010Zrušené obchodné meno:
   Trans American Corporations spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Kaufmann Pri Peci 11/A Svätý Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   02.02.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   23.02.2001Nové obchodné meno:
   Trans American Corporations spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Jozef Kaufmann Muškátová 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Pri Peci 11/A Svätý Jur
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kaufmann Muškátová 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   22.02.2001Zrušené obchodné meno:
   TRANS AMERICAN CAR`S, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok
   Helena Cincebeaux Celebrook Drive ,ROCHESTER 151 New York 146 17 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok
   27.10.1993Nové sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok
   Nové predmety činnosti:
   krátkodobý a dlhodobý prenájom motorových vozidiel
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie prác pri úpravách interierov a exterierov
   poskytovanie služieb v cestovnom ruchu
   Noví spoločníci:
   Helena Cincebeaux Celebrook Drive ,ROCHESTER 151 New York 146 17 USA
   26.10.1993Zrušené sidlo:
   SNP 38 Pezinok 902 01
   05.10.1992Nové obchodné meno:
   TRANS AMERICAN CAR`S, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   SNP 38 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem
   dovoz a predaj nových i ojazdených áut
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s výnimkou tovarov na ktoré sa vyžadujú špeciálne licencie
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov
   Noví spoločníci:
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kaufmann Muškátova 2 Pezinok
   Štefan Kaufmann Záhradná 13 Pezinok
   Miroslav Popluhár SNP 38 Pezinok