Vytvoriť faktúru

Hengstberger - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hengstberger
IČO 31423302
DIČ 2020357196
IČ DPH SK2020357196
Dátum vzniku 27 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hengstberger
Družstevná 19
90033
Marianka
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 63 035 €
Vlastný kapitál -110 270 €
Kontaktné informácie
Email danovad@hotmail.com
Phone(s) 0903608491
Mobile phone(s) 0903608491
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 62,769
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 52,247
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 332
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 332
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 51,915
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 51,915
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,522
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,825
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,825
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,825
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 697
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 199
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 498
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,769
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -110,750
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -117,241
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -117,241
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 173,519
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 156,723
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 156,509
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,509
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 214
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,796
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31423302 DIČ: 2020357196 IČ DPH: SK2020357196
 • Sídlo: Hengstberger, Družstevná 19, 90033, Marianka
 • Dátum vzniku: 27 Októbra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dagmar Daňová Hlavná 999/56 Stupava 27.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dagmar Daňová 1 992 € (24%) Hlavná 999/56 Stupava
  Ing. Jozef Serdel 1 992 € (24%) Stupava
  Herbert Hengstberger 4 316 € (52%) Grossgottfritz 3913 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.06.1999Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   27.10.1998Nové obchodné meno:
   Hengstberger, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 19 Marianka 900 33
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   výroba piliarska - prvotné spracovanie dreva
   špeditérska činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Serdel Kalvárska 11 Stupava
   Dagmar Daňová Hlavná 999/56 Stupava
   Herbert Hengstberger 35 Grossgottfritz 3913 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Daňová Hlavná 999/56 Stupava
   26.10.1998Zrušené obchodné meno:
   L & M HUŤAN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   364 Lozorno 900 55
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v tuzemsku a zahranično - obchodná činnosť s výnimkou komodít, pre ktoré treba udelenie licencie podľa osobitných právnych predpisov
   pohostinstvo
   ubytovanie
   rekreácia
   realitná kancelária
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Viera Huťanová 364 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Huťan 364 Lozorno
   JUDr. Viera Huťanová
   27.10.1992Nové obchodné meno:
   L & M HUŤAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   364 Lozorno 900 55
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v tuzemsku a zahranično - obchodná činnosť s výnimkou komodít, pre ktoré treba udelenie licencie podľa osobitných právnych predpisov
   pohostinstvo
   ubytovanie
   rekreácia
   realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   JUDr. Viera Huťanová 364 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Huťan 364 Lozorno
   JUDr. Viera Huťanová