Vytvoriť faktúru

CERTUS - M.R. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CERTUS - M.R.
IČO 31424988
DIČ 2020359605
IČ DPH SK2020359605
Dátum vzniku 30 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CERTUS - M.R.
Za dráhou 17
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 282 €
Zisk -4 195 €
Kontaktné informácie
Email martin.sutor@gmail.com
Phone(s) 0905820712
Mobile phone(s) 0905820712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,434
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,434
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,434
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,107
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 183
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,112
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,541
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -39,416
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 696
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -42,555
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,195
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,957
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 56,957
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 624
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 998
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 55,335
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,282
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,007
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,275
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,435
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 463
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,109
C. Služby (účtová skupina 51) 1,666
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,042
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,153
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,044
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,235
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,195
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31424988 DIČ: 2020359605 IČ DPH: SK2020359605
 • Sídlo: CERTUS - M.R., Za dráhou 17, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 30 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Šútor Holíčska 3 Bratislava 30.10.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Šútor 6 639 € (100%) Holíčska 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.09.2002Nové sidlo:
   Za dráhou 17 Pezinok 902 01
   09.09.2002Zrušené sidlo:
   Pezinská 37 Vinosady 902 01
   30.10.2001Noví spoločníci:
   Martin Šútor Holíčska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šútor Holíčska 3 Bratislava
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Šútor Zálužická 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šútor Zálužická 11 Bratislava
   13.02.1998Noví spoločníci:
   Martin Šútor Zálužická 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Šútor Zálužická 11 Bratislava
   12.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Aulitis Pezinská 37 Vinosady
   Ing. Miloš Juríček Záhradnícka 15 Bratislava
   Mgr. Rudolf Koubek Fabiánova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Aulitis
   Ing. Miloš Juríček
   Mgr. Rudolf Koubek
   30.11.1992Nové obchodné meno:
   CERTUS - M.R. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pezinská 37 Vinosady 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, dovoz a vývoz, veľkoobchodná, maloobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem takého na obchodovanie s ktorým je potrebné špecialne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Aulitis Pezinská 37 Vinosady
   Ing. Miloš Juríček Záhradnícka 15 Bratislava
   Mgr. Rudolf Koubek Fabiánova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Aulitis
   Ing. Miloš Juríček
   Mgr. Rudolf Koubek