Vytvoriť faktúru

CD PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CD PLUS
IČO 31425194
DIČ 2020664316
Dátum vzniku 30 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CD PLUS
Studená 19
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 919 €
Zisk -19 855 €
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 37
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -13,895
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -680
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,855
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,932
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,932
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,682
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 340
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 484
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,426
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,919
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,919
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 22,129
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,675
C. Služby (účtová skupina 51) 5,769
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 685
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,210
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -17,525
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,165
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,165
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,165
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,375
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,855
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016