Vytvoriť faktúru

MALIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MALIMEX
Stav V likvidácii
IČO 31425267
DIČ 2020357240
Dátum vzniku 02 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MALIMEX
Záhorácka 1938/81
90101
Malacky
Kontaktné informácie
Phone(s) 0556786545
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,639
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Files
4269903.tif
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015