Vytvoriť faktúru

P O T O S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P O T O S
IČO 31425291
DIČ 2020357284
IČ DPH SK2020357284
Dátum vzniku 07 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P O T O S
Vajanského 264
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 135 €
Zisk -51 652 €
Kontaktné informácie
Email slavka.ivanova@danubiagate.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 83,687
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 59,887
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,036
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,767
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 31,918
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 795
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,143
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 120,454
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -44,349
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -51,652
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 164,803
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,658
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 157,944
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,617
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,392
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,606
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 119,329
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 84,135
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 83,562
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 573
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 134,666
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,684
C. Služby (účtová skupina 51) 44,657
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 45,156
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,515
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,916
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,883
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,855
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -50,531
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,221
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 161
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 161
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -161
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -50,692
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -51,652
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015