Vytvoriť faktúru

TITAN - RAŠ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TITAN - RAŠ
Stav Zrušená
IČO 31425402
DIČ 2020362113
IČ DPH SK2020362113
Dátum vzniku 09 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TITAN - RAŠ
Sadová 206
90041
Rovinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 037 €
Zisk -35 623 €
Aktíva 141 834 €
Vlastný kapitál -354 114 €
Kontaktné informácie
Email paulenova.renata@titan-ras.sk
Webová stránka http://www.titan-ras.sk;http://www.titan-ras.eu;http://www.odvetravacieturbiny.sk
Phone(s) +421245985518
Mobile phone(s) +421905984834, +421905531811
Fax(es) 0245985321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 129,234
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 69,953
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 69,953
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 69,953
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,722
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 37,383
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 37,300
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 154
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 101
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 53
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,960
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,783
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,783
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 177
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,225
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,142
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,083
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 559
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 559
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 129,234
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -389,887
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 535
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 535
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -361,439
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -361,439
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,623
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 519,121
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,159
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,159
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 516,506
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,705
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,705
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 478,150
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,074
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 807
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,070
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 700
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 456
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 456
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,053
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 60,037
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 44,478
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,458
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,901
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 36,017
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,611
D. Služby (účtová skupina 51) 7,257
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,502
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,049
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,393
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,060
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,760
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,711
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,711
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -33,864
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -949
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 815
O. Kurzové straty (563) 42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 773
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -799
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -34,663
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,623
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31425402 DIČ: 2020362113 IČ DPH: SK2020362113
 • Sídlo: TITAN - RAŠ, Sadová 206, 90041, Rovinka
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.05.2015Zrušené obchodné meno:
   TITAN - RAŠ, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sadová 206 Rovinka 900 41
   Zrušeny predmety činnosti:
   pozemné a inžinierské stavby
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných materiálov
   výroba hroznového vína
   výroba nealkoholických nápojov
   ťažba dreva
   výroba drevárskych výrobkov - drevárskych objektov
   marketingové činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom, minerálmi a technickými chemikáliami
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, dopravnými zariadeniami
   sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živ. zvierat, textilných surovín a polotovarov
   prekladištia nákladov, skladovanie
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacich prác
   Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 09.12.1992
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   Michal Šelc Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   Renáta Špaková Rovinka 939 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   19.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Renáta Špaková Rovinka 939 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   18.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Paulenová Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   15.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Renáta Paulenová Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   Michal Šelc Rovinka 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.11.2011
   22.03.2007Nové obchodné meno:
   TITAN - RAŠ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sadová 206 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 09.12.1992
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   21.03.2007Zrušené obchodné meno:
   "TITAN - RAŠ s.r.o."
   Zrušené sidlo:
   141 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   24.07.2003Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Margita Šelcová 141 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 23.12.2002
   23.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   31.01.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacich prác
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   07.12.1995Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   06.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   "TITAN - RAŠ s.r.o."
   Nové sidlo:
   141 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pozemné a inžinierské stavby
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných materiálov
   výroba hroznového vína
   výroba nealkoholických nápojov
   ťažba dreva
   výroba drevárskych výrobkov - drevárskych objektov
   marketingové činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom, minerálmi a technickými chemikáliami
   sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
   sprostredkovanie obchodu so strojmi, dopravnými zariadeniami
   sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živ. zvierat, textilných surovín a polotovarov
   prekladištia nákladov, skladovanie
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Augustín Šelc 141 Rovinka 900 41
   Šelc Rudolf Záhumenice 22 Brno Česká republika