Vytvoriť faktúru

AccoFin Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AccoFin Consulting
IČO 31425461
DIČ 2020357295
IČ DPH SK2020357295
Dátum vzniku 09 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AccoFin Consulting
Vajanského nábrežie 5
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 459 €
Zisk 11 595 €
Aktíva 31 978 €
Vlastný kapitál 9 389 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,124
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,124
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,124
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,090
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,196
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 422
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,046
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 36,214
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,984
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,085
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,595
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,230
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 424
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,226
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,500
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,185
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,031
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,510
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50,459
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,357
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,084
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,077
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,271
C. Služby (účtová skupina 51) 8,668
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,286
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 187
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,876
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 198
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 591
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,382
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,418
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 172
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 172
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -172
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,210
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,615
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31425461 DIČ: 2020357295 IČ DPH: SK2020357295
 • Sídlo: AccoFin Consulting, Vajanského nábrežie 5, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 20.01.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Hana Kováčová 6 640 € (100%) Mierová 377 Brodské 908 85
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.11.2014Nové sidlo:
   Vajanského nábrežie 5 Bratislava 811 02
   24.11.2014Zrušené sidlo:
   Somolického 1/B Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 20.01.2007
   14.04.2010Nové sidlo:
   Somolického 1/B Bratislava 811 05
   13.04.2010Zrušené sidlo:
   Podháj 2917/15 Bratislava 841 03
   01.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 Vznik funkcie: 20.01.2007
   Ing. Anetta Istenes Jiskrova 3/5 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 20.01.2007
   30.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 Vznik funkcie: 20.01.2007
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30 Vznik funkcie: 20.01.2007
   20.02.2007Nové obchodné meno:
   AccoFin Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podháj 2917/15 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
   automatizované spracovanie údajov
   reklamná a propagačná činnosť
   výskum trhu a verejnej mienky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   organizovanie odborných kurzov a seminárov v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30
   Nový štatutárny orgán:
   Hana Kováčová Mierová 377 Brodské 908 85 Vznik funkcie: 20.01.2007
   Bc. Anetta Kucserová 177 Báč 930 30 Vznik funkcie: 20.01.2007
   19.02.2007Zrušené obchodné meno:
   MAMER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľná 5 Mariánka
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebníctvo
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov a služieb, v rozsahu volnej živnosti
   maloobchod a veľkoobchod s potravinami
   činnosť v oblasti nehnuteľnosti - kúpa, predaj, prenájom
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť konsignačného skladu
   export a import v oblasti predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   MAMER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Poľná 5 Mariánka
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebníctvo
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov a služieb, v rozsahu volnej živnosti
   maloobchod a veľkoobchod s potravinami
   činnosť v oblasti nehnuteľnosti - kúpa, predaj, prenájom
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť konsignačného skladu
   export a import v oblasti predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Markusek Tematínska 6 Bratislava
   Marián Maron Poľná 5 Mariánka
   Dušan Merc Kalinčiakova 5 Stupava