Vytvoriť faktúru

DE TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DE TRADING
IČO 31425704
DIČ 2020664349
Dátum vzniku 11 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DE TRADING
Dlhá 85
01009
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -530 €
Aktíva 2 946 €
Vlastný kapitál 2 846 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,660
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,660
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,660
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,236
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,236
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,896
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,317
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 760
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,552
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -530
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 579
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 579
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 99
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 50
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 50
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -50
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -50
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -530
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4240922.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31425704 DIČ: 2020664349
 • Sídlo: DE TRADING, Dlhá 85, 01009, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Decembra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.08.1999Nové sidlo:
   Dlhá 85 Žilina 010 09
   Noví spoločníci:
   Alexander Menzl Bernolákova 19 Revúca 050 01
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   17.08.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 22 Bratislava 832 41
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Menzl Bernolákova 19 Revúca 050 01
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Alexander Menzl Bernolákova 19 Revúca 050 01
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Menzl Alžbetin dvor 39 Miloslavov
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   DANUBIUS ELEKTRIK a.s. IČO: 31 392 555 Račianska 22 Bratislava
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Menzl Alžbetin Dvor 39 Miloslavov
   Ing. Vladimír Rosa Dostojevského rad 17 Bratislava
   18.11.1997Nové obchodné meno:
   DE TRADING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 22 Bratislava 832 41
   Noví spoločníci:
   DANUBIUS ELEKTRIK a.s. IČO: 31 392 555 Račianska 22 Bratislava
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Menzl Alžbetin Dvor 39 Miloslavov
   Ing. Vladimír Rosa Dostojevského rad 17 Bratislava
   17.11.1997Zrušené obchodné meno:
   H.G.M., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Alžbetin dvor 39 Miloslavov 900 42
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Menzl Bernolákova 19 Revúca 050 01
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   11.10.1992Nové obchodné meno:
   H.G.M., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Alžbetin dvor 39 Miloslavov 900 42
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov pre domácnosť, rekreačné potreby
   nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Alexander Menzl Bernolákova 19 Revúca 050 01
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Menzl Smolenická 5 Bratislava 851 01