Vytvoriť faktúru

KNOSS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KNOSS
IČO 31427162
DIČ 2020376457
IČ DPH SK2020376457
Dátum vzniku 06 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KNOSS
Plavecký Mikuláš 307
90635
Plavecký Mikuláš
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 166 276 €
Zisk 10 230 €
Vlastný kapitál 21 412 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421346538431
Mobile phone(s) +421903221815
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 395,214
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 390,502
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 183,566
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 183,566
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,566
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,336
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,323
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 205,600
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,144
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 192,456
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,712
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,712
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 395,214
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,215
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 631
2. Ostatné fondy (427, 42X) 631
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30,715
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,715
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,230
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,936
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,021
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,021
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 14,434
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 14,434
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 301,610
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 251,241
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 251,241
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,816
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,154
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,853
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,946
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,600
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,871
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,063
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,063
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,166,285
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,166,276
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,162,983
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 442
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,851
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,148,150
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 640,935
D. Služby (účtová skupina 51) 345,797
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 158,141
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 115,642
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,554
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,945
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,732
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 442
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,103
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,126
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 176,251
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,271
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,271
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,262
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,864
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,634
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,634
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31427162 DIČ: 2020376457 IČ DPH: SK2020376457
 • Sídlo: KNOSS, Plavecký Mikuláš 307, 90635, Plavecký Mikuláš
 • Dátum vzniku: 06 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anton Nemec 372 Plavecký Mikuláš 906 35 06.01.1993
  Ladislav Klima 373 Plavecký Mikuláš 906 35 06.01.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anton Nemec 3 319 € (50%) 372 Plavecký Mikuláš 906 35
  Ladislav Klima 3 319 € (50%) 373 Plavecký Mikuláš 906 35
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.2011Nové sidlo:
   307 Plavecký Mikuláš 906 35
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Nemec 372 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 06.01.1993
   Ladislav Klima 373 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 06.01.1993
   24.05.2011Zrušené sidlo:
   294 Plavecký Mikuláš 905 35
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Ladislav Klima 155 Plavecký Mikuláš
   04.09.2002Nové sidlo:
   294 Plavecký Mikuláš 905 35
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákladná cestná doprava
   03.09.2002Zrušené sidlo:
   59 Plavecký Mikuláš 906 35
   09.12.1999Noví spoločníci:
   Anton Nemec 372 Plavecký Mikuláš 906 35
   Ladislav Klima 373 Plavecký Mikuláš 906 35
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Ladislav Klima 155 Plavecký Mikuláš
   08.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   11.08.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   elektroinštalácie
   06.01.1993Nové obchodné meno:
   KNOSS s.r.o.
   Nové sidlo:
   59 Plavecký Mikuláš 906 35
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s potravinami
   maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom
   maloobchod a veľkoobchod so spotrebným tovarom
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   stolárstvo
   pohostinská činnosť ( bez ubytovacích zariadení )
   Noví spoločníci:
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Klíma 270 Plavecký Mikuláš
   Anton Nemec 59 Plavecký Mikuláš