Vytvoriť faktúru

GLOBAL AUTOTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GLOBAL AUTOTECH
IČO 31427243
DIČ 2020362575
Dátum vzniku 23 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLOBAL AUTOTECH
Vlky 89
90044
Vlky
Finančné informácie
Zisk -22 €
Aktíva 3 060 €
Vlastný kapitál -50 563 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,038
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,001
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,038
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -50,585
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 3,319
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 763
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -54,645
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,623
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 53,237
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 50,848
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,389
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 386
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 22
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -22
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -22
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256867.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015