Vytvoriť faktúru

Izostaveko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Izostaveko
IČO 31427481
DIČ 2020359726
IČ DPH SK2020359726
Dátum vzniku 08 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Izostaveko
Grösslingová 73
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 025 €
Zisk -3 053 €
Aktíva 9 747 €
Vlastný kapitál -20 271 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255568168, 0905448263
Mobile phone(s) +421905448263, +421905604051, 0905448263
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,251
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,150
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,909
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,879
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,879
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,241
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 59
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,182
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 101
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 101
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,251
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -325
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,572
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,572
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,053
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,576
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 508
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 508
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,068
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,120
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 90
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,842
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,306
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,025
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,306
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 719
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,918
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,690
D. Služby (účtová skupina 51) 2,715
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,011
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,399
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,051
4. Sociálne náklady (527, 528) 561
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 221
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 281
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,893
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,901
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 200
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -200
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,093
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,053
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016