Vytvoriť faktúru

VaT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VaT
IČO 31428029
DIČ 2020360485
IČ DPH SK2020360485
Dátum vzniku 26 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VaT
Tehelná 6-8
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 148 331 €
Zisk -10 127 €
Aktíva 62 715 €
Vlastný kapitál -58 022 €
Kontaktné informácie
Email vatdoprava@gmail.com
Phone(s) 0336403401
Mobile phone(s) 0905277734, 0905277735
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,442
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,442
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,942
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,615
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 29,399
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,538
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,678
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 77,057
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,851
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 106,210
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 533
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -71,404
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,127
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,206
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,974
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 43,232
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,006
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 854
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,004
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 148,331
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 146,823
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,508
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 157,325
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 105,890
C. Služby (účtová skupina 51) 30,337
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,002
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,359
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,168
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,569
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,994
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,596
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 176
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 176
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -173
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,167
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31428029 DIČ: 2020360485 IČ DPH: SK2020360485
 • Sídlo: VaT, Tehelná 6-8, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Matey Valiček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01 14.05.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Matey Valiček 6 639 € (100%) Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Putra Nálepkova 11 Pezinok 902 01
   23.05.2012Noví spoločníci:
   Matey Valiček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Matey Valiček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.05.2012
   22.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Matej Valíček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
   01.12.2010Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
   čistenie a zimná údržba komunikácií
   prípravné práce k realizácii stavby
   07.12.1998Nové obchodné meno:
   VaT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tehelná 6-8 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Matej Valíček Tehelná 1758/4 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Putra Nálepkova 11 Pezinok 902 01
   06.12.1998Zrušené obchodné meno:
   V & T spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Putra Nalepková 11 Pezinok
   Jozef Stanček Moyzesova 32 Pezinok
   30.01.1995Nové sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   požičovňa osobných automobilov
   Noví spoločníci:
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Stanček Moyzesova 32 Pezinok
   29.01.1995Zrušené sidlo:
   Šenkvická 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Marian Tabara Fursterider str. 45 München SRN
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.1993Nové obchodné meno:
   V & T spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   autoopravárenské služby
   Noví spoločníci:
   Marian Tabara Fursterider str. 45 München SRN
   Matej Valiček Wellenkampf str. 12 München SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Putra Nalepková 11 Pezinok