Vytvoriť faktúru

EL-TRAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EL-TRAS
IČO 31428452
DIČ 2020372904
IČ DPH SK2020372904
Dátum vzniku 29 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EL-TRAS
Hrubý Šúr 44
92525
Hrubý Šúr
Finančné informácie
Tržby a výnosy 610 506 €
Zisk -133 932 €
Aktíva 667 937 €
Vlastný kapitál 203 072 €
Kontaktné informácie
Email eltras-sro@eltras.sk
Phone(s) 0245925618, 0245903209, 0245903109, 0911701792
Mobile phone(s) +421911701792, 0911701792
Fax(es) 0245903109
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 45,862
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 45,862
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,906
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 473,866
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 230,456
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,098
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,121
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 519,728
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 69,143
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 491
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 195,945
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -133,932
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 450,585
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -164
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 419,176
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83,186
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,140
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,503
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 325,347
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 31,573
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 610,506
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 214,935
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 395,571
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 736,411
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 145,821
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 240,529
C. Služby (účtová skupina 51) 226,296
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 80,843
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,658
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 32,291
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,973
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -125,905
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,140
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,047
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,047
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,194
M. Nákladové úroky (562) 493
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,701
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,147
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -131,052
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -133,932
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31428452 DIČ: 2020372904 IČ DPH: SK2020372904
 • Sídlo: EL-TRAS, Hrubý Šúr 44, 92525, Hrubý Šúr
 • Dátum vzniku: 29 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr 08.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľudovít Jasenovec 5 312 € (80%) 247 Hrubý Šúr
  JUDr. Barbora Jasenovcová 1 328 € (20%) Hrubý Šúr 925 25
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.03.2004Noví spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec č. 247 Hrubý Šúr 925 25
   JUDr. Barbora Jasenovcová č. 247 Hrubý Šúr 925 25
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec
   08.04.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   murárstvo
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   07.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   06.07.1994Nové sidlo:
   44 Hrubý Šúr 925 25
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemysleného tovaru
   vykonávanie montáže, údržby a opráv elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodavateľským spôsobom v rozsahu 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
   výroba elektrických rozvádzačov dodavateľským spôsobom do 1000 V a 1000 A
   nákup, predaj, sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v zmysle voľnej živnosti
   cestná motorová doprava
   05.07.1994Zrušené sidlo:
   247 Hrubý Šúr 925 25
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselného tovaru
   vykonávanie montáže, udržby a opráv elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodavateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch bez nebezpečia výbuchu
   29.01.1993Nové obchodné meno:
   EL-TRAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   247 Hrubý Šúr 925 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselného tovaru
   vykonávanie montáže, udržby a opráv elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodavateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch bez nebezpečia výbuchu
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Jasenovec 247 Hrubý Šúr