Vytvoriť faktúru

Kovel - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kovel
IČO 31429858
DIČ 2021049899
IČ DPH SK2021049899
Dátum vzniku 18 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kovel
Mierová 911
Závod
Finančné informácie
Tržby a výnosy 350 €
Zisk -1 061 €
Aktíva 11 682 €
Vlastný kapitál 1 223 €
Kontaktné informácie
Email kovel1@stonline.sk
Webová stránka http://www.kovel.sk
Phone(s) +421347749901, +421347799170, +421347799171, +421347799177, +421347799180
Mobile phone(s) +421905604419, +421905911912, +421907911921
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,422
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,422
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,416
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,950
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,422
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,423
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,362
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,362
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,061
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,845
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,845
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,849
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 350
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 350
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 350
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 360
D. Služby (účtová skupina 51) 360
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 91
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -91
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -101
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,061
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016