Vytvoriť faktúru

RUDAGRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RUDAGRO
IČO 31430201
DIČ 2021049910
IČ DPH SK2021049910
Dátum vzniku 25 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RUDAGRO
Veľké Leváre 1087
90873
Veľké Leváre
Finančné informácie
Tržby a výnosy 235 258 €
Zisk -42 267 €
Aktíva 168 492 €
Vlastný kapitál 9 375 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,192
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,192
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,192
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 61,462
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 83,654
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,892
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,736
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,267
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 116,546
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 116,546
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 213
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 116,333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 235,258
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,225
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 221,033
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 276,711
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,304
C. Služby (účtová skupina 51) 180,131
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,069
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 213
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 70,994
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -41,453
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -180,210
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 814
M. Nákladové úroky (562) 548
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 266
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -814
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -42,267
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -42,267
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015