Vytvoriť faktúru

ZINA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZINA
IČO 31430881
DIČ 2020359803
IČ DPH SK2020359803
Dátum vzniku 11 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZINA
Mýtna 19
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 151 777 €
Zisk -5 205 €
Aktíva 195 812 €
Vlastný kapitál 55 767 €
Kontaktné informácie
Email economy.office1@gmail.com
Phone(s) 0911858968
Mobile phone(s) 0911858968
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 161,538
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,647
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,647
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 20,524
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,122
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 121,254
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 76,569
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 76,569
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,793
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,793
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,793
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,892
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,293
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,599
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,637
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,637
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 161,538
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,561
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 48,462
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 90,600
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,138
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,205
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,609
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 35
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 35
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 110,574
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -1,533
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,533
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,058
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,504
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 885
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 458
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 202
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 368
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 149,457
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 151,777
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 147,232
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,225
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,320
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,755
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 80,010
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,539
D. Služby (účtová skupina 51) 12,669
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,126
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,605
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,580
4. Sociálne náklady (527, 528) 941
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,803
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,814
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,814
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,794
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,978
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,239
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 183
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 183
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 183
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 450
O. Kurzové straty (563) 146
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 304
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -267
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,245
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31430881 DIČ: 2020359803 IČ DPH: SK2020359803
 • Sídlo: ZINA, Mýtna 19, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 11 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Imrich Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 11.03.1993
  Mgr. Zsuzsanna Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 11.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Imrich Nagy 3 320 € (50%) Mýtna 19 Pezinok 902 01
  Mgr. Zsuzsanna Nagy 3 320 € (50%) Mýtna 19 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.03.2012Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zsuzsanna Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.03.1993
   Mgr. Zsuzsanna Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.03.1993
   08.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Nagy
   Zuzana Nagyová
   21.01.2003Nové sidlo:
   Mýtna 19 Pezinok 902 01
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Za dráhou 11 Pezinok 902 01
   19.01.1999Noví spoločníci:
   Imrich Nagy Mýtna 19 Pezinok 902 01
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Imrich Nagy Za dráhou 11 Pezinok
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   11.03.1993Nové obchodné meno:
   ZINA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Za dráhou 11 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvl. pov.
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Imrich Nagy Za dráhou 11 Pezinok
   Zuzana Nagyová Za dráhou 11 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Nagy
   Zuzana Nagyová