Vytvoriť faktúru

MARBIL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARBIL
IČO 31431844
DIČ 2020357339
IČ DPH SK2020357339
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARBIL
Jakubov 418
90063
Jakubov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 86 220 €
Zisk -22 160 €
Aktíva 132 208 €
Vlastný kapitál 3 623 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903411821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 87,905
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 87,905
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,769
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,316
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,383
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 734
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,614
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 130,221
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,538
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 31,310
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 25,253
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -59,580
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,160
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 148,759
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 778
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 131,384
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,037
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,969
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,769
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 111,609
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,597
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 86,220
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 84,256
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,931
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 107,089
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,281
C. Služby (účtová skupina 51) 1,419
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 52,332
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 932
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,751
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,931
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 443
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,869
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,556
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 331
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 331
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -331
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,200
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,160
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31431844 DIČ: 2020357339 IČ DPH: SK2020357339
 • Sídlo: MARBIL, Jakubov 418, 90063, Jakubov
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Emil Martinec 418 Jakubov 900 63 10.11.1998
  Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01 10.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Emil Martinec 3 320 € (50%) 418 Jakubov 900 63
  Vladimír Bilkovič 3 320 € (50%) Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Bilkovič
   Emil Martinec
   25.04.1994Nové predmety činnosti:
   podlahárske práce
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   MARBIL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   418 Jakubov 900 63
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   klampiarske práce
   obchodná činnosť-kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
   sprostredkovanie obchodu
   maliarske práce a prípravné práce pre stavby
   Noví spoločníci:
   Vladimír Bilkovič Hviezdoslavova 1814/91 Malacky 901 01
   Emil Martinec 418 Jakubov 900 63
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Bilkovič
   Emil Martinec