Vytvoriť faktúru

SARA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SARA SLOVAKIA
IČO 31432247
DIČ 2020357350
IČ DPH SK2020357350
Dátum vzniku 07 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SARA SLOVAKIA
Brnenská cesta 7
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 76 250 €
Zisk -4 410 €
Aktíva 23 809 €
Vlastný kapitál -310 486 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905319933
Mobile phone(s) 0905319933
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,518
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,462
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 180
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 180
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,282
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,145
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,137
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 56
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 56
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,518
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -314,896
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 330,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 330,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -673,486
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -673,486
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,410
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,714
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 298
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 298
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 318,416
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 99,895
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,895
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 210,923
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 328
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 185
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,185
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,900
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 700
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 73,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 76,250
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 73,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,250
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,031
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,103
D. Služby (účtová skupina 51) 48,179
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,195
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,562
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,606
4. Sociálne náklady (527, 528) 27
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 275
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,279
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,219
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,718
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 224
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 223
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,893
O. Kurzové straty (563) 11,477
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 416
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,669
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,450
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31432247 DIČ: 2020357350 IČ DPH: SK2020357350
 • Sídlo: SARA SLOVAKIA, Brnenská cesta 7, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 07 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava 17.10.1997
  Pavlína Sýkorová Matúšova 11 Bratislava 811 04 20.07.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Sýkora 305 901 € (92.7%) Odbojárov 4 Bratislava
  Pavlína Sýkorová 21 908 € (6.6%) Matúšova 11 Bratislava 811 04
  Emil Sisak 2 191 € (0.7%) Urdorf 8902 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 37 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   13.05.2008Nové sidlo:
   Brnenská cesta 7 Malacky 901 01
   12.05.2008Zrušené sidlo:
   Kukučínova ulica 2498/96 Malacky 901 01
   28.07.2006Noví spoločníci:
   Pavlína Sýkorová Matúšova 11 Bratislava 811 04
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 37 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Pavlína Sýkorová Matúšova 11 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 20.07.2006
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 37 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   27.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   30.09.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko Vznik funkcie: 10.09.2002
   29.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.07.2002Nové obchodné meno:
   SARA SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   24.07.2002Zrušené obchodné meno:
   LE CYGNE SPORTIF SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Le cygne sportif group, a.s. IČO: 61 860 042 Závišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   08.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Lorencovičová Zámocká 925/5 Malacky
   17.10.1997Nové sidlo:
   Kukučínova ulica 2498/96 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Le cygne sportif group, a.s. IČO: 61 860 042 Závišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Daniela Lorencovičová Zámocká 925/5 Malacky
   16.10.1997Zrušené sidlo:
   Brnenská cesta 7 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   27.11.1995Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   26.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   03.07.1995Noví spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   02.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   12.08.1994Noví spoločníci:
   Le cygne sportif, s.r.o. Zárišova 13/66 Praha 141 00 Česká republika
   11.08.1994Zrušeny spoločníci:
   Alexander Seidl Nordendstrasse 65 Frankfurt SRN
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   LE CYGNE SPORTIF SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brnenská cesta 7 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná činnosť
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava
   Alexander Seidl Nordendstrasse 65 Frankfurt SRN
   Emil Sisak Uitikonerstrasse 43 Urdorf 8902 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Sýkora Odbojárov 4 Bratislava