Vytvoriť faktúru

SENIMPEX EXPORT-IMPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SENIMPEX EXPORT-IMPORT
IČO 31432361
DIČ 2020362223
IČ DPH SK2020362223
Dátum vzniku 08 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SENIMPEX EXPORT-IMPORT
Letná 26
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 678 €
Zisk -3 175 €
Aktíva 1 097 479 €
Vlastný kapitál 19 252 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263836460, 0908586573
Mobile phone(s) +421903756856, 0903756856, 0908586573
Fax(es) 0263836460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,085,689
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,085,689
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,407
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,597
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,381
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,088,286
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,076
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,948
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,175
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,072,210
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 451,210
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73,410
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 222
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 377,578
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 621,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 678
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 670
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,777
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,080
C. Služby (účtová skupina 51) 935
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 264
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 498
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,099
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,345
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 76
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -76
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,175
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015