Vytvoriť faktúru

L. U. CH. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno L. U. CH.
IČO 31432409
DIČ 2020359836
IČ DPH SK2020359836
Dátum vzniku 01 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L. U. CH.
Šenkvická 14/A
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 081 119 €
Zisk 8 938 €
Kontaktné informácie
Email luch@luch.sk
Phone(s) 0336402285, 0336402626, 0336402814
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 323,937
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 285,752
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,807
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,807
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 282,945
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,153
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 215,948
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 63,844
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,220
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,861
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,861
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,606
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,480
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,480
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,741
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 385
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,753
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,996
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,757
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,965
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,965
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 323,937
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,202
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 27,662
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,662
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,938
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 279,735
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 62,399
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,455
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 59,944
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 114,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 103,336
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 79,188
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,188
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,886
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,064
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,095
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,966
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 137
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,077,281
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,081,119
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,062,718
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,562
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,089
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,053,119
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,822,699
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,390
D. Služby (účtová skupina 51) 39,800
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 101,222
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 72,383
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,114
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,725
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,836
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,506
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,506
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 467
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,199
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,000
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 169,391
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,080
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,690
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,690
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,390
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,080
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,920
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,982
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,982
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,938
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31432409 DIČ: 2020359836 IČ DPH: SK2020359836
 • Sídlo: L. U. CH., Šenkvická 14/A, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Radoslav Laky L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 13.06.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Radoslav Laky 6 772 € (100%) L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.09.2011Noví spoločníci:
   Radoslav Laky L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   31.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   22.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Laky L. Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 13.06.2009
   21.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   06.05.2006Nové sidlo:
   Šenkvická 14/A Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   05.05.2006Zrušené sidlo:
   Š. Polkorába 8 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chanečka
   Peter Laky
   Ing. Jaroslav Urblík
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   30.01.1998Nové sidlo:
   Š. Polkorába 8 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - v odbore stavebníctvo
   výkon stavebného dozoru
   sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.01.1998Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 40 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1994Nové sidlo:
   Hrnčiarska 40 Pezinok 902 01
   26.05.1994Zrušené sidlo:
   Šenkvická 3 Pezinok 902 01
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   L. U. CH. spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická 3 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, mimo tovarov na kt. zákon vyž. zvl. povolenie
   stavebná a údržbárska činnosť v odbore pozemného staviteľsva
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Chanečka Rázusova 50 Pezinok
   Peter Laky Novomeského 40 Pezinok
   Ing. Jaroslav Urblík Svätoplukova 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Chanečka
   Peter Laky
   Ing. Jaroslav Urblík