Vytvoriť faktúru

SALFORD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SALFORD
IČO 31432565
DIČ 2020359814
IČ DPH SK2020359814
Dátum vzniku 07 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALFORD
Štefánikova 37
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 351 352 €
Zisk -65 022 €
Aktíva 2 018 914 €
Vlastný kapitál 1 763 357 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911776289
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 -59,676
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 -175,388
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) -142,000
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -142,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -33,388
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -36,552
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,164
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,858
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,700
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,700
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41,518
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,017
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,017
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 13,009
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,488
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73,640
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -116
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73,756
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -1,146
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) -1,146
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -59,676
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,022
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -65,022
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,346
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -10,842
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) -9,244
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -1,598
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,378
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,365
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,365
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -4,895
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,891
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 -1,190
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) -1,190
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 337,394
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 351,352
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,017
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 338,386
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 191
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 758
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 478,681
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,854
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,228
D. Služby (účtová skupina 51) 231,514
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,539
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,815
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,622
4. Sociálne náklady (527, 528) 102
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 934
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 178,552
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 178,552
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -127,329
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,807
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,596
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 51
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 51
XII. Kurzové zisky (663) 67,545
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,319
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,312
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 63,277
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -64,052
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 970
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 970
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -65,022
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31432565 DIČ: 2020359814 IČ DPH: SK2020359814
 • Sídlo: SALFORD, Štefánikova 37, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 07 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 902 01 10.12.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Radko Voda 100 000 € (100%) Bratislavská 23 Modra 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kubín Svinošice 130 Blansko 679 22 Česká republika
   29.12.2011Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
   28.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno 602 00 Česká republika
   11.11.2009Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabezpečovacích alebo poplachových systémov
   10.11.2009Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, revízia alebo opravy zabezpečovacích alebo poplachových systémov
   24.06.2005Nové sidlo:
   Štefánikova 37 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 902 01
   Pavel Kubín Svinošice 130 Blansko 679 22 Česká republika
   23.06.2005Zrušené sidlo:
   Dolná 61 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   08.10.2004Nové obchodné meno:
   SALFORD, s.r.o
   07.10.2004Zrušené obchodné meno:
   OLYMPO Bratislava spol. s r. o.
   29.05.2003Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   poskytovanie leasingu na stroje a zariadenia
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, revízia alebo opravy zabezpečovacích alebo poplachových systémov
   28.05.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   17.09.2002Noví spoločníci:
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno 602 00 Česká republika
   16.09.2002Zrušeny spoločníci:
   UNIVERSAL SECURITY TRADING LTD. Tropic Isle Building P.O.Box 438, Road Town, Tortola Britské Panenské ostrovy
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   Ing. Petr Smysl Durichova 24 Přerov 750 02 Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   10.12.1996Noví spoločníci:
   UNIVERSAL SECURITY TRADING LTD. Tropic Isle Building P.O.Box 438, Road Town, Tortola Britské Panenské ostrovy
   Pavel Kubín Hvozdíkova 6 Brno - Sever, Lesná 602 00 Česká republika
   Ing. Petr Smysl Durichova 24 Přerov 750 02 Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 902 01
   09.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   OLYMPO Bratislava spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Dolná 61 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Pavel Kubín Dvořákova 43 Přerov Česká republika
   Ing. Petr Smysl Švermova 24 Přerov Česká republika
   Ing. Richard Sobotka Mácova 52 Brno Česká republika