Vytvoriť faktúru

ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov
IČO 31433294
DIČ 2020362267
IČ DPH SK2020362267
Dátum vzniku 19 Apríla 1993
Právna forma Družstvo
Sídlo ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov
Potočná 42
90084
Báhoň
Finančné informácie
Tržby a výnosy 127 332 €
Zisk 7 998 €
Aktíva 194 318 €
Vlastný kapitál -224 634 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336455293
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 155,270
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 125,770
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 125,770
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,844
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 97,926
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,296
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -1,568
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -1,568
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 13,736
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 13,619
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,619
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 117
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,128
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,163
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,965
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 204
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 204
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 155,270
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -215,308
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,260
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,260
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 205,828
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -430,394
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -430,394
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,998
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,593
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 85,106
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 670
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 670
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 84,031
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 405
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 251,165
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,134
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 757
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,276
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 236,998
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,322
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,322
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 27,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,985
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 5,985
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 117,870
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 127,332
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 117,870
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,462
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 114,157
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,170
D. Služby (účtová skupina 51) 5,529
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 34,672
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,019
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,792
4. Sociálne náklady (527, 528) 861
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,826
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 62,867
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 62,867
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,093
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,175
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,171
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,993
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,239
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,239
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,754
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,993
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,182
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,184
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,184
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,998
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31433294 DIČ: 2020362267 IČ DPH: SK2020362267
 • Sídlo: ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov, Potočná 42, 90084, Báhoň
 • Dátum vzniku: 19 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Rášová člen Č.A. 13 Čataj 05.11.1999
  Jozef Cichý predseda ul.SNP 2 Báhoň 03.05.2002
  Mária Čerchlová člen 44 Kaplná 03.05.2002
  Jozef Rakús člen 137 Slovenská Nová Ves 03.05.2002
  Matej Igor člen Potočná 131 Čataj 900 83 12.05.2006
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Matej Igor - člen Potočná 131 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 12.05.2006
   28.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Kosnáčová - člen Budovateľská 33 Cífer Vznik funkcie: 03.05.2002
   Lýdia Uherčíková - podpredseda ul. A. Hlinku 58 Báhoň Vznik funkcie: 03.05.2002
   14.12.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov
   upratovacie služby
   čistenie odpadových vôd
   prieskum trhu
   administratívne a kancelárske služby vrátane kopírovania a rozmnožovania
   vedenie účtovníctva
   výroba výrobkov spotrebného priemyslu
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   organizovanie spoločenských podujatí
   organizovanie školení v rozsahu voľnej živnosti
   správa bytového fondu a nebytových priestorov
   13.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Nováková - člen Družstevná 1114/7 Šenkvice
   20.08.2002Nové sidlo:
   Potočná 42 Báhoň 900 84
   19.08.2002Zrušené sidlo:
   Potočná 37 Báhoň 900 84
   03.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Jozef Cichý - predseda ul.SNP 2 Báhoň Vznik funkcie: 03.05.2002
   Mária Čerchlová - člen 44 Kaplná Vznik funkcie: 03.05.2002
   Jozef Rakús - člen 137 Slovenská Nová Ves Vznik funkcie: 03.05.2002
   Silvia Kosnáčová - člen Budovateľská 33 Cífer Vznik funkcie: 03.05.2002
   Lýdia Uherčíková - podpredseda ul. A. Hlinku 58 Báhoň Vznik funkcie: 03.05.2002
   02.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Cíchová - člen A. Hlinku 8 Báhoň
   Jozef Cichý - člen SNP 2 Báhoň Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Ernest Debrecký - člen 297 Vištuk Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Jana Ivančíková - podpredseda Potočná 19 Báhoň Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Júlia Mišičková - člen Studenec 20 Spišská Nová Ves Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Viera Oravcová - člen 440 Vištuk Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Ján Székely - predseda 206 Igram Skončenie funkcie: 03.05.2002
   05.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Mária Rášová - člen Č.A. 13 Čataj
   Margita Cíchová - člen A. Hlinku 8 Báhoň
   Ernest Debrecký - člen 297 Vištuk Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Terézia Nováková - člen Družstevná 1114/7 Šenkvice
   04.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Hana Haršányová - člen Kaplná 149 Báhoň
   Imrich Chobot - člen 98 Igram
   Eva Novotová - člen Kaplná 200 Báhoň
   Jarmila Tomečková - člen Partizánska 3 Báhoň
   06.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Cichý - člen SNP 2 Báhoň Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Hana Haršányová - člen Kaplná 149 Báhoň
   Imrich Chobot - člen 98 Igram
   Jana Ivančíková - podpredseda Potočná 19 Báhoň Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Júlia Mišičková - člen Studenec 20 Spišská Nová Ves Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Eva Novotová - člen Kaplná 200 Báhoň
   Viera Oravcová - člen 440 Vištuk Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Ján Székely - predseda 206 Igram Skončenie funkcie: 03.05.2002
   Jarmila Tomečková - člen Partizánska 3 Báhoň
   05.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Cichý - člen SNP 3 Báhoň
   Pavol Duranzia - člen T.Pólu 1314/6 Bánovce nad Bebravou
   Hana Haršányová - člen Kaplná 184 Báhoň
   Imrich Chobot - člen Na pažiti 5 Báhoň
   Jana Ivančíková - podpredseda Potočná 19 Báhoň
   Júlia Mišičková - člen Studenec 20 Spišská Nová Ves
   Eva Novotná - člen Kaplná 72 Báhoň
   Ján Székely - predseda Igram 56 Báhoň
   Jarmila Tomečková - člen Partizánska 5 Báhoň
   19.04.1993Nové obchodné meno:
   ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov
   Nové sidlo:
   Potočná 37 Báhoň 900 84
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba kovového tovaru
   nákup a predaj výrobkov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   výroba elektrotechnických výrobkov
   povrchová úprava kovov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Cichý - člen SNP 3 Báhoň
   Pavol Duranzia - člen T.Pólu 1314/6 Bánovce nad Bebravou
   Hana Haršányová - člen Kaplná 184 Báhoň
   Imrich Chobot - člen Na pažiti 5 Báhoň
   Jana Ivančíková - podpredseda Potočná 19 Báhoň
   Júlia Mišičková - člen Studenec 20 Spišská Nová Ves
   Eva Novotná - člen Kaplná 72 Báhoň
   Ján Székely - predseda Igram 56 Báhoň
   Jarmila Tomečková - člen Partizánska 5 Báhoň