Vytvoriť faktúru

HKH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HKH
IČO 31433464
DIČ 2020362344
IČ DPH SK2020362344
Dátum vzniku 15 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HKH
Kysucká 5
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 904 €
Zisk -5 837 €
Kontaktné informácie
Email hkh.sro@hkh.sk
Webová stránka http://www.edb.sk;http://www.hkh.sk
Phone(s) +421245925984
Mobile phone(s) +421905628639
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 79,169
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 59,264
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,992
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,992
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 57,272
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 174
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,904
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,194
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,819
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,935
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,143
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,143
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,792
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,884
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 104
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,780
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 86
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 86
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,169
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,287
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,334
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,334
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,790
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 33,335
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,545
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,837
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,393
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 55,393
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,343
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,343
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 15,050
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 489
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 489
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,904
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,904
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,243
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,367
D. Služby (účtová skupina 51) 5,563
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,158
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,339
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,026
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 500
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 500
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -498
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,837
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,837
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31433464 DIČ: 2020362344 IČ DPH: SK2020362344
 • Sídlo: HKH, Kysucká 5, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Hruškovič Fučíkova 6 Senec 21.04.1999
  Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves 21.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Hruškovič 6 640 € (50%) Fučíkova 6 Senec
  Ervin Kolárik 6 640 € (50%) 17 Hurbanova Ves
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.12.2002Nové sidlo:
   Kysucká 5 Senec
   10.12.2002Zrušené sidlo:
   Sokolská 17 Senec 903 01
   21.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Hruškovič Fučíkova 6 Senec
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hruškovič Fučíkova 6 Senec
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   20.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hollósy nám 1. mája 30 Senec 903 01
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   24.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   23.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hollósy nám 1. mája 30 Senec 903 01
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   15.04.1993Nové obchodné meno:
   HKH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sokolská 17 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konštruovanie strojov a zariadení
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžad. osob. povolenie
   poradenská a technická činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie dopravy
   výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hollósy nám 1. mája 30 Senec 903 01
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Hollósy nám 1. mája 30 Senec 903 01
   Ing. Pavol Hruškovič Sokolská 17 Senec 903 01
   Ervin Kolárik 17 Hurbanova Ves