Vytvoriť faktúru

AGV SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGV SK
Stav Zrušená
IČO 31434240
DIČ 2020362927
IČ DPH SK2020362927
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGV SK
Nádražná 28
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 195 000 €
Zisk -1 444 €
Aktíva 3 916 166 €
Vlastný kapitál 3 495 518 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245944730, 0240203207
Fax(es) 0245944733
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 959,756
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 959,756
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 113,524
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 113,524
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 846,232
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 846,232
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 959,756
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 958,296
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 157,043
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,471
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,471
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 791,586
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 791,586
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,444
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,460
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 360
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 360
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,100
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,100
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 195,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 195,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,392
D. Služby (účtová skupina 51) 1,121
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 195,271
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,392
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,121
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 99
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 99
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,425
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 19
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,444
Dátum aktualizácie údajov: 06.11.2015
 • IČO:31434240 DIČ: 2020362927 IČ DPH: SK2020362927
 • Sídlo: AGV SK, Nádražná 28, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2015Zrušené obchodné meno:
   AGV SK spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Nádražná 28 Ivanka pri Dunaji 900 28
   07.06.2014Nové obchodné meno:
   AGV SK spol. s r. o. v likvidácii
   21.11.1997Nové sidlo:
   Nádražná 28 Ivanka pri Dunaji 900 28
   29.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným