Vytvoriť faktúru

UNIVERSA LB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIVERSA LB
IČO 31434789
DIČ 2020660741
IČ DPH SK2020660741
Dátum vzniku 08 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVERSA LB
Štúrova 104
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 77 434 €
Zisk 2 496 €
Aktíva 18 290 €
Vlastný kapitál -2 001 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336413002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,536
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,536
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,536
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,487
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,190
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 638
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,244
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,023
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 495
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,586
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,227
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,496
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,528
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 40,528
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,780
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,366
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,382
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 77,434
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 76,634
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,473
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,732
C. Služby (účtová skupina 51) 15,967
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 532
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,242
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,961
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,935
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 24
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 23
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 529
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 529
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -505
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,456
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31434789 DIČ: 2020660741 IČ DPH: SK2020660741
 • Sídlo: UNIVERSA LB, Štúrova 104, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Brimich konateľ Štúrova 104 Modra 900 01 21.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Brimich 6 640 € (100%) Štúrova 104 Modra 900 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.09.2013Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   22.08.2013Nové obchodné meno:
   UNIVERSA LB s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   21.08.2013Zrušené obchodné meno:
   UNIVERSA L R B, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov,na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   servis a opravy automobilov, montáž automobilových doplnkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenosti sídliskových celkov /
   dodávka, montáž technologických zariadení budov / zdravotech. kúrenie/
   vykonávanie verejnej dopravy nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom malej mechanizácie
   montáž a servis kancelárskej techniky
   montáž a uvedenie do prevádzky plynových kotlov
   montáž a uvedenie do prevádzky elektrických kotlov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Riman - konateľ Dukelská 45 Modra 900 01 Vznik funkcie: 21.12.2009
   02.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich - konateľ Štúrova 104 Modra 900 01 Vznik funkcie: 21.12.2009
   Ing. Ľuboš Riman - konateľ Dukelská 45 Modra 900 01 Vznik funkcie: 21.12.2009
   01.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra 900 01
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   28.03.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Štúrova 104 Modra 900 01
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra 900 01
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra 900 01
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   15.04.1996Nové sidlo:
   Štúrova 104 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie verejnej dopravy nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom malej mechanizácie
   montáž a servis kancelárskej techniky
   montáž a uvedenie do prevádzky plynových kotlov
   montáž a uvedenie do prevádzky elektrických kotlov
   14.04.1996Zrušené sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok 902 01
   04.02.1994Nové obchodné meno:
   UNIVERSA L R B, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   03.02.1994Zrušené obchodné meno:
   FALCO - VOX, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   FALCO - VOX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov,na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   servis a opravy automobilov, montáž automobilových doplnkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenosti sídliskových celkov /
   dodávka, montáž technologických zariadení budov / zdravotech. kúrenie/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Brimich Dukelská 49 Modra
   Daniel Kinkor M.R.Štefánika 19 Pezinok
   Ing. Ján Peťko Bernolákova 44 Pezinok
   Ing. Ľuboš Riman Dukelská 45 Modra